Leczenie astmy oskrzelowej, alergii oraz chorób skórnych

Metoda Gesreta

Jest metodą MANUALNEJ TERAPII ASTMY OSKRZELOWEJ,  ALERGII oraz CHORÓB SKÓRNYCH, takich jak EGZEMA, czy ŁUSZCZYCA. Wszystkie wymienione schorzenia związane są z odpowiedzią immunologiczną organizmu. Według doświadczeń autora przedstawianej metody, Jacques’a Gesreta, w ciele osoby cierpiącej na powyższe choroby występuje wzorzec ustawienia poszczególnych części ciała, między innymi asymetria w obrębie klatki piersiowej i miednicy oraz funkcjonalny skrót kończyny dolnej. Przedstawione zmienione ustawienie ciała powoduje zaburzenie w działaniu Autonomicznego Układu Nerwowego, czyli układu odpowiedzialnego za reakcje skórne (pocenie, tworzenie wyprysków, świąd skóry) oraz działanie narządów wewnętrznych (np. skurcz oskrzeli w trakcie ataku astmy).

Celem terapii jest uruchomienie stawów zablokowanych w związku z nieprawidłowym ustawieniem poszczególnych części ciała, czyli próba wprowadzenia prawidłowego wzorca ciała, co ma regulować zaburzone reakcje z Autonomicznego Układu Nerwowego.

Podsumowując, główne zasady metody Gesreta:

  • Zapewnienie równowagi miednicy
  • Wprowadzenie prawidłowej osi ciała – korekcja pozycji skoliotycznej
  • Przywrócenie ruchomości klatki piersiowej – co ma usprawnić działanie układu oddechowego
  • Zapewnienie właściwej ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa – zmniejszenie ucisku na drogi nerwowe Autonomicznego Układu Nerwowego