Etapy rehabilitacji po ARTROSKOPII rekonstrukcji (więzadła krzyżowego przedniego ACL)

Wczesny etap pooperacyjny 1-4 doba po zabiegu

 • schładzanie stawu kolanowego w celu zniwelowania obrzęku i stanu zapalnego KRIOTERAPIA
 • ćwiczenia izometryczne kończyn dolnych i obręczy biodrowej,
 • ćwiczenia bierne prowadzone z wykorzystaniem szyny CPM w zakresie 0⁰45⁰,
 • ćwiczenia bierne prowadzone przez terapeutę,
 • terapia mięśniowopowięziowa w obrębie blizn,
 • pionizacja pacjenta i nauka prawidłowego chodu z kulami łokciowymi,
 • mobilizacja rzepki,
 • stretching grupy kulszowogoleniowej
 • PST

Etap drugi 2-14 doba po zabiegu

Kontynuacja zaleceń z pierwszego etapu oraz praca nad zakresem ruchomości oraz prawidłowymi wzorcami ruchu:

 • ćwiczenia propriocepcji w zamkniętych łańcuchach kinematycznych
 • czynne ćwiczenia mięśni pośladkowych, przywodzicieli a także grupy kulszowogoleniowej, zarówno w pozycji leżącej jak i stojące
 • elektrostymulacja mięśnia czworogłowego
 • praca na osiągnięciem pełnego wyprostu w stawie kolanowym
 • INDIBA
 • PST
 • INDYWIDUALNA PRACA Z TERAPEUTĄ

Etap trzeci 2-6 tydzień po zabiegu

Kontynuacja zaleceń z poprzednich etapów, próba powrotu do normalnego, codziennego funkcjonowania oraz :

 • zwiększenie zakresu zgięcia stawu kolanowego przynajmniej do 90⁰
 • nauka stania na jednej nodze na niestabilnym podłożu przy wyprostowanym stawie kolanowym,
 • ćwiczenia mięśni przywodzicieli,
 • ćwiczenia  propriocepcji na niestabilnym podłożu,
 • nauka prawidłowego przysiadu ( maksymalnie do 60 ⁰ zgięcia stawu kolanowego),
 • jazda na rowerze stacjonarnym.

Etap czwarty 6-12 tydzień po zabiegu

Kontynuacja zaleceń z poprzednich etapów, wzrost intensywności ćwiczeń oraz poziomu trudności z naciskiem na poprawną technikę wykonania oraz :

 • praca nad uzyskaniem 120 zgięcia w stawie kolanowym,
 • progresja ćwiczeń z oporem ( taśmy elastyczne, ciężarki),
 • nauka prawidłowego wykonywania poszczególnych faz chodu,
 • zaawansowane ćwiczenia propriocepcji z wykorzystaniem materaca, dysku równoważnego, piłki Bosu, trampoliny,
 • jazda na rowerze stacjonarnym, ze stopniowym obniżaniem siodełka,
 • nauka chodu na schodach, marsz po bieżni, ćwiczenia na stepach .

Etap piąty 12-16 tydzień po zabiegu

Kontynuacja zaleceń z poprzednich etapów, wprowadzanie coraz trudniejszych elementów do treningu – jazda na rowerze w terenie, trucht w terenie, elementy treningu siłowego oraz :

 • trening propriocepcji z elementami sportu,
 • wzmacnianie mięśni przywodzicieli,
 • dynamiczne ćwiczenia na niestabilnym podłożu,
 • dynamiczne zmiany kierunku biegu.

Etap szósty od 16 tygodnia

Kontynuacja zaleceń z poprzednich etapów, zaleca się stopniowy powrót do aktywności sportowej oraz pracę nad wytrzymałością i koordynacją. Duży nacisk powinien być skierowany na doskonalenie techniki i ergonomii poszczególnych ćwiczeń.

Powrót do pełnej aktywności sportowej następuje zazwyczaj około 6-9 miesiąca po operacji. Warunkami do pełnego obciążania kończyny w czasie intensywnej aktywności są:

 • pełny zakres ruchomości w stawie kolanowym (bezbolesny)
 • stabilność stawu
 • testy funkcjonalne – co najmniej 85% w stosunku do zdrowej kończyny dolnej
 • zdolność wykonywania złożonych ruchów, charakterystycznych dla dyscypliny bez dolegliwości bólowych