Rehabilitacja sportowa

Konieczność zabiegów rehabilitacyjnych we współczesnym sporcie

Obecnie sport wyczynowy stawia przed uprawiającymi go zawodnikami coraz większe wyzwania. Osiągnięcie liczącego się wyniku wymaga coraz większych obciążeń treningowych, coraz większej ilości godzin spędzonych na treningach. Tak ekstremalnie eksploatowany układ szkieletowo-mięśniowy zawodników nie ma czasu na regenerację, coraz łatwiej ulega urazom i kontuzjom. Mnożą się zmiany zwyrodnieniowe, naderwane mięśnie i uszkodzone stawy stają się niestety codziennością, przeciążone kręgosłupy odmawiają posłuszeństwa. Także bezpośrednio w walce na boisku czy bieżni dochodzi do szeregu urazów i kontuzji. Na przeciw tym problemom wychodzi rehabilitacja sportowa, szereg działań fizyko i fizjoterapeutycznych pozwalających na utrzymanie organizmu zawodnika w pełnej sprawności, jego szybką regenerację i odnowę a w razie urazów czy kontuzji szybki powrót sportowca do formy. Tak pojmowaną rehabilitacją sportowców zajmuje się właśnie Centrum Rehabilitacji Elżbiety Gawłowskiej.

Rehabilitacja sportowców

Odnowa biologiczna, regeneracja organizmu sportowca

Rehabilitacja w przypadku sportowców ma dwa cele. Po pierwsze to przyspieszenie odnowy biologicznej ich organizmów wystawianych na ekstremalne obciążenia treningowe czy przeciążenia startowe. To także walka z zespołami bólowymi mięśni, stawów czy kręgosłupa Centrum Rehabilitacji Elżbieta Gawłowska oferuje tutaj szereg zabiegów fizjo i fizykoterapeutycznych. Zastosowanie ma tu zarówno masaż sportowy jak i terapia PNF czy manualna jak i krioterapia czy zabiegi falą uderzeniową i laseroterapia. Najważniejsze jest tu indywidualne podejście do pacjenta uwzględniające specyfikę uprawianej przez sportowca dyscypliny. Rozpoczęcie terapii poprzedzane jest kompleksowym badaniem i oceną systemu mięśniowego-powięziowego, układu kostnego i limfatycznego. Zapewnia to zespół doświadczonych fizjoterapeutów i rehabilitantów zatrudnionych w Centrum.

Rehabilitacja sportowa w wypadku urazów

W przypadku urazów doznanych przez sportowców w trakcie treningów i występów niezmiernie istotną rolę w procesie leczenia i powrocie do pełnej sprawności odgrywa właściwie prowadzona rehabilitacja. Jej głównym celem jest jak najszybsze przywrócenie sportowca do sprawności i formy sprzed doznania urazu i umożliwienie mu dalszych startów i osiąganie kolejnych sukcesów.
W przypadkach leczenia i rehabilitacji urazów w Centrum Rehabilitacji Elżbiety Gawłowskiej stosowana jest szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych. Wykorzystywana jest krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, zastosowanie znajdują właściwości terapeutyczne fali uderzeniowej. Doskonałe efekty przyspieszające gojenie się tkanek w przypadku urazów sportowych daje terapia falami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości (Terapia INDIBA ACTIV) połączona z terapią manualną. Daje efekt fibrolityczny i dodatkowo znieczula. Oczywiście, tradycyjne metody fizjoterapii jak masaż sportowy, w rehabilitacji urazów sportowców są także wykorzystywane. Przy mniej groźnych urazach, utrudniających jedynie a nie uniemożliwiających starty doskonałe bardzo dobrze sprawdza się Kinesiology taping – aplikacja bezpośrednio na skórę terapeutycznych plastrów.
Podobnie jak w przypadku terapii mającej przyspieszyć odnowę biologiczną i regenerację organizmu zawodnika rozpoczęcie rehabilitacji urazów u sportowca poprzedza gruntowne badanie pozwalające na wytyczenie kierunków i wybór najwłaściwszych metod rehabilitacji. W razie potrzeby wdrażane są specjalistyczne procedury jak rehabilitacja barku, rehabilitacja stawu łokciowego czy kolanowego, rehabilitacja kręgosłupa.

Rehabilitacja w sporcie amatorskim

W przypadku rehabilitacji sportowej oferta Centrum nie jest adresowana jedynie do zawodników zajmujących się sportem wyczynowo. Te specjalistyczne zabiegi dostępne są dla wszystkich osób które doznały urazów i kontuzji w trakcie ćwiczeń sportowych czy też jakieś wcześniejsze urazy i dolegliwości uniemożliwiają czy też utrudniają im amatorskie uprawianie ulubionej dyscypliny. Każdy zgłaszający się z takimi problemami ma do dyspozycji wszystkie zabiegi i terapie stosowane w rehabilitacji profesjonalnych sportowców.