Fundusze Europejskie a Centrum Rehabilitacji Elżbieta Gawłowska

zestawflag

Cele Projektu: Celem projektu jest rozwój firmy i podniesienie innowacyjności Centrum Rehabilitacji Elżbieta Gawłowska. Odbiorcami projektu będą osoby mające problemy z układem ruchu (choroby kręgosłupa, choroby mięśni i stawów, osoby powypadkowe, inni pacjenci wymagający terapii usprawniającej układ ruchu).

Planowane efekty: Cel ten zostanie osiągnięty dzięki spełnieniu celów szczegółowych: wyposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzęt medyczny, wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych, wpracowanie silnej pozycji rynkowej i wzrost zatrudnienia.

Wartość Projektu: 369 120,88  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 136 711,44  zł

Fundusze Europejskie

Centrum Rehabilitacji Elżbieta Gawłowska uprzejmie informuje, iż w wyniku wyboru oferty na zasadach określonych w zapytaniu z dnia 18.01.2016 r., dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty firmy SALVEO MEDICAL DEVICES Sp. z o.o.

http://www.salveo.co